Om Minnesrummet

Minnesrummet på webben kompletterar den traditionella dödsannonsen i tidningen - ett fint och värdigt sätt att hedra och minnas de avlidna.

Minnesrummet är öppet för alla och kan göra det enklare att hantera alla känslor. En möjlighet att uttrycka sina tankar, dela sin sorg och återuppleva fina stunder och glada minnen. Oavsett var i världen man befinner sig.

Allt publicerat innehåll granskas av Memoriam Sweden AB som också ansvarar för IT-säkerhet och etiskt innehåll. Memoriam Sweden AB är ett helägt dotterbolag till Timecut
AB www.timecut.se